Consimțământ pentru păstrare în baza de date „Școala Ecoterrienilor” 2022

Odata cu inscrierea scolii in Proiectul organizat de ECOTIC si ECOTIC BAT „Scoala Ecoterrienilor” editia de anul acesta, perioada de desfasurare octombrie 2021 - iunie 2022, numele, adresa de e-mail și numărul dvs. de telefon se află în baza noastră de date.

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") este aplicat de toate statele Uniunii Europene, inclusiv în România, începând din 25 mai 2018.

Pentru a rămâne alături și a vă ține la curent cu informații privind edititia urmatoare a proiectului, care se va desfasura in viitorul an scolar, avem nevoie de consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc (nume și prenume, email, telefon mobil).

Pentru a asigura deplina respectare a opțiunii dvs., vă rugăm să bifați mai jos opțiunea privind consimțământul de a primi în invitație de înscriere in proiect pentru ediția următoare:(required)

Lipsa consimtamantului implica stergerea datelor dumneavoastră de contact (nume, prenume, e-mail, numar de telefon) si nu va vom putea contacta pentru urmatoarea editie a proiectului.

Vă informăm că datele dvs. personale sunt prelucrate de ECOTIC si ECOTIC BAT, cu sediul central în Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti; Telefon: 031.805.57.43; Fax: 021.332.32.38; https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@ecotic.ro ; operator de date cu caracter personal colectate în cursul activității sale legitime de afaceri – inregistrat la ANSPDCP sub nr. 16448 respectiv 0024994.

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate către către operatori de colectare autorizati, desemnati de catre ECOTIC si ECOTIC BAT pentru colectarea DEEE si DBA, in vederea derularii Proiectului, etapa de preluare deseurilor de baterii si acumulatori portabili din gradinite.

Nu vom transmite datele dvs. pentru care vă oferiți consimțământul prin acest mesaj către terți și acestea nu vor face obiectul vreunei prelucrări de tipul proces decizional automatizat, inclusiv profilare.

Nu vom transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională.

Datele personale colectate în proiect se vor păstra 30 de zile dupa finalizarea acestuia, dupa care vom anonimiza datele de contact ale cadrelor didactice care nu si-au dat consimtamantul pentru a mentine legatura.

Datele personale colectate în proiect pentru care primim consimtamant se vor păstra 1 an, doar in scopul derularii proiectelor in scoli.

Fac exceptie datele câștigătorilor, care vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea proiectului, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care ECOTIC BAT are un interes legitim.

Aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul acordat prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail dpo@ecotic.ro

De asemenea, cu privire la datele dvs. personale, vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată pe www.ecotic.ro

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa ECOTIC si ECOTIC BAT la datele de contact menționate la de mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro